------------------------

Strona www - £149

projekt z szablonu

do 10 podstron www

do 10 skrzynek email

domena GRATIS (.co.uk, .com.pl, .pl)

hosting GRATIS

codzienne kopie bezpieczeństwa

pozycjonowanie

info kontaktowe

GG, Skype, Facebook, Twitter

GWARANCJA

mapka google lub targeo

zobacz Szablony www

Regulamin GRAFISHOP

-------------------------------------------------------------------------

DEFINICJE:

POSTANOWIENIA

Użytkownik - osoba (firma) dokonująca zamówienia w serwisie grafishop.co.uk

Wykonawca - Właściciel serwisu GRAFISHOP - firma GRAFIMAR LTD

1. Użytkownik  zamawiając usługę oświadcza, iż zleca wykonanie usługi wymienionej w formularzu Zamówienia,  zwanej dalej - Zamówieniem, w celu wykorzystania jej w działaniach promocyjnych i sprzedażowych.

 

2. Właściciel Grafishop zwany dalej wykonawcą oświadcza, że wykona zlecenie określone

w Zamówieniu, z należytą  starannością oraz posiadaną wiedzą niezbędną do jego realizacji

oraz posiada osobiste i majątkowe prawa autorskie do wykonanego Zamówienia i udziela Użytkownikowi zezwolenia na korzystanie z Przedmiotu Zamówienia na następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnienie Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

3. Wykonawca nie udziela zgody na wykorzystanie elementów graficznych (takich jak: zdjęcia, symbole, kształty, ikony, obiekty wektorowe) użytych w Przedmiocie Zamówienia w celach dalszej odsprzedaży, darowizny, zapożyczenia, obrotu handlowego.

 

4. Użytkownik ma prawo do wniesienia bezpłatnych zmian do projektu Zamówienia w ciągu 14 dni od momentu osiągnięcia zakładanej funkcjonalności Strony Internetowej na serwerze.

 

5. Po terminie określonym w pkt. 4 wykonanie zmian przez Zleceniobiorcę będzie płatne

wg oddzielnego cennika.

 

6. W przypadku Sklepu Internetowego kwota Zamówienia obejmuje wprowadzenie 10 produktów wskazanych przez Zleceniodawcę do Sklepu Internetowego. Kolejne produkty będą wprowadzane do sklepu przez Użytkownika z wykorzystaniem Panelu Administracyjnego bądź odpłatnie przez Wykonawcę (wg oddzielnego cennika).

 

7. Instalacja sklepów Internetowych oparta jest na stabilnej wersji jednego z trzech systemów sklepowych (Virtuemat, Prestashop, Magento).

 

8. Instalacja Stron Internetowych oparta jest na stabilnej wersji systemu Joomla, Wordpress.

 

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Strony Internetowej (Sklepu Internetowego) wynikające z architektury zastosowanej wersji dystrybucyjnej oprogramowania.

 

00. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie treści i materiały dostarczone do publikacji przez Użytkownika, jak i również za treści i materiały zamieszczane przez Użytkownika z wykorzystaniem Systemów Zarządzania Treścią (CMS) oraz Panelów Administracyjnych.

 

11. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania na przygotowanej stronie treści

i materiałów zgodnych z prawem i tylko takich do których posiada prawo.

 

 

fonty grafishopu

Copyright © 2012 - 2017. GRAFIMAR. All Rights Reserved.

Cennik

FAQ

Kontakt

Regulamin

|

|

|